Automatické systémy dodávania vody

K dodatočnému dovybaveniu už osadených nádrží

 

Systém ZÁHRADA 1 (s vnútorným filtrom)

 1. Závesný filtračný kôš do nádrže
 2. Teleso dvojitej prípojky RainStar, dve samostatné prípojky vody
 3. 4m tlaková hadica
 4. Ponorné tlakové čerpadlo BlueRain s integrovaným automatickým zapínaním a vypínaním, čerpadlo s vysokým výkonom pri minimálnej spotrebe elektrickej energie

 

Systém ZÁHRADA 2 (s vonkajším filtrom)

 1. Externý filter Maxi, 100% účinnosť, vhodný pre strechy o ploche do 350 m²
 2. Teleso dvojitej prípojky RainStar
 3. 4m tlaková hadica
 4. Ponorné tlakové čerpadlo BlueRain s integrovaným automatickým zapínaním a vypínaním, čerpadlo s vysokým výkonom pri minimálnej spotrebe elektrickej energie

 

Systém DOM 1

Systém pre zálohovanie pripojením na rozvod pitnej vody s použitím centrály McRain

 1. Externý filter Maxi Plus, umiestnenie prítoku a odtoku v jednej rovine, pre strechy o veľkosti do 500 m²
 2. Špeciálny sací set s jemným filtrom
 3. Domáca vodáreň McRain
 4. Sifón na prepad z nádrže
 5. Odhlučňovacia koncovka prítoku vody
 6. Bezpečnostné označenie

 

Systém DOM 2

Systém pre zálohovanie pripojením na rozvod pitnej vody automatickým prepínačom na rozvod pitnej vody

 1. Externý filter Maxi Plus, umiestnenie prítoku a odtoku v jednej rovine, pre strechy o veľkosti do 500 m²
 2. Ponorné tlakové čerpadlo Diver 1200 , štvorstupňové rotačné čerpadlo s integrovaným tlakovým spínačom
 3. Súprava s automatickým prepínačom na rozvod pitnej vody
 4. Sifón na prepad z nádrže
 5. Odhlučňovacia koncovka prítoku vody
 6. Bezpečnostné označenie