FAQ (Často kladené otázky)

 • Je v cene zahrnutá aj doprava?

  Doprava nie je zahrnutá v cene. Cena dopravy závisí od vzdialenosti,  do 50 km od Bratislavy je doprava spravidla zadarmo, do 100 km dovoz zapezpečuje naša firma za predom dohodnutú cenu, nad 100 km je preprava zabezpečovaná zmluvnou špedičnou firmou, cena tohto druhu závisí od vzdialenosti, ale aj od termínu dodania. 

 • Je potrebné na zimu vypúšťať vodu z nádrže?

  Nie je potrebné, voda v nádrži môže ostať, pretože dno každej nádrže je osadené v nezamŕzajúcej hĺbke, kde je aj v zime konštantná teplota okolo 4˚C, takže voda, ktorá je na dne nádrže akoby prehrievala ostatnú vodu v nádrži.

 • Mám veľkú plochu strechy, akú veľkú nádrž potrebujem?

  Na naplnenie aj pomerne veľkej nádrže postačuje plocha strechy okolo 100m². Veľkosť nádrže sa určuje skôr možnosťou využitia dažďovej vody. V prípade, ak by ste plánovali dažďovú vodu využívať na polievanie veľkej záhrady a plánujete súčasne používať dažďovú vodu na splachovanie toaliet a na pranie v domácnosti, je potrebné uvažovať o väčšej nádrži, napr. 7600 l, prípadne 10000 l. Ak však máte síce veľkú plochu strechy, ale budete polievať dažďovou vodou len malú plochu trávnika okolo domu, nie je potrebná veľká nádrž.  Približnú veľkosť nádrže nájdete jednak v projekte rodinného domu, na našej webovej stránke, prípadne Vám s touto otázkou veľmi radi poradíme.

 • Kazí sa voda v nádrži?

  Kvalitu vody najviac ovplyvňuje pôsobenie slnečného žiarenia a teplo. Keďže nádrže sú umiestnené pod zemou, kde je chladno, voda sa neprehrieva a nepôsobia na ňu slnečné lúče. Z tohto dôvodu sa vo vode netvoria žiadne riasy a nemnožia sa baktérie, čo udržiava vodu kvalitnú. 

 • Na čo všetko sa dá použiť dažďová voda?

  Dažďová voda sa využíva na polievanie záhrady, na čistenie napr. terasy, chodníkov a pod., ale jej používanie prinesie veľké úspory aj  domácnosti na splachovanie toaliet, pranie alebo čistenie. Používaním dažďovej vody na tieto činnosti sa ušetrí až neuveriteľných 50% pitnej vody. Navyše dažďová voda je mäkká, naproti tomu pitná voda je spravidla veľmi tvrdá.

  Mäkká voda je pre Vaše rastliny ideálna, takisto používanie mäkkej vody na splachovanie a pranie zamedzuje tvorbu vodného kameňa v toaletách a práčkach, tým pádom nepotrebujete na ich čistenie toľko čistiacich prostriedkov. Taktiež pri praní v mäkkej vode nie je potrebné také množstvo pracieho prášku, ako keď sa na pranie používa tvrdá pitná voda. 

 • Je dažďová voda dostatočne čistá na pranie?

  Pred použitím dažďovej vody v domácnosti na pranie, čistenie a splachovanie toaliet sa voda filtruje kvalitnými filtrami, ktoré majú účinnosť až 100%, teda voda prichádzajúca do domu je zbavená všetkých nečistôt, je čistá, vhodná  na pranie.

 • Aký je rozdiel medzi valcovými a plochými nádržami?

  Hĺbka výkopu pri plytkej nádrži FT 1500 a 3000 predstavuje len 98 cm a pri type FT 5000 len 120 cm. Aj čo sa týka množstva vykopanej zeminy sú prednosti týchto typov nádrží. Pri type FT 5000 je to len 9,6 m³ zeminy, pri klasickej valcovej nádrži 5000 litrov¹ až 40 m³.

   

  Typ nádrže Plytká nádrž FT 5000 Cylindrická nádrž 5000 litrov ¹
  Hĺbka jamy cca 124 cm cca 235 cm
  Množstvo vykopanej zeminy cca 9,6 m³ cca cca 40 m³

  Poznámka: Podklad pre výpočet je norma DIN 4124.

   

  F-LINE nádrže sú k dodaniu v 4 veľkostiach: 1500, 3000, 5000 a 7500.
  Informácie o objeme nádrží (link).

   

  Ani kvapka nazmar

  Len plytké nádrže s nádržkou na čerpadlo umožňujú optimálne využitie celého objemu nádrže (FT 1500 – 5000). U plytkých nádrží FT 1500- 5000 predstavuje zbytková voda (minimálny objem vody) len 22 litrov. Tento minimálny objem vody označuje priestor, v ktorom voda ostáva ako zbytková voda v nádrži a nie je čerpadlom odčerpaná.

   

  Čím menší objem zbytkovej vody tým väčší je využiteľný objem vody!

  Pri plytkých nádržiach bez nádržky na čerpadlo je zbytková voda (minimálny objem vody) niekoľkonásobne vyššia. Je tu väčšia strata využiteľného objemu. Minimálny objem vody je tu závislý aj od typu použitého čerpadla, resp.nasávacieho zariadenia.

   

  Nezabudnúť:

  Podľa Vašej potreby doobjednať predlžovacie hrdlo šachty a poklop nádrže (viď Poklopy a šachty).

 • Aký objem nádrže potrebujem?

  Polievanie záhrady:

   

  Plocha záhrady Pripojená plocha strechy Typ Nádrže
  do 100 m² min. 20 m² 1500
  do 300 m² min. 40 m² 2600 – 3000
  do 500 m² min. 70 m² 3000 – 5200
  do 800 m² min. 90 m² 5200 – 7600
  do 1000 m² min. 100 m² 7600 – 10000
  do 1500 m² min. 120 m² 10000 – 15000 1)
  do 2000 m² min. 150 m² 15000 – 20000 2)

  1) Pozostáva z 2 x nádrž 7500
  2) Pozostáva z 2 x nádrž 10000

   

  Použitie v domácnosti:

   

  Domácnosť a záhrada Pripojená plocha strechy Typ Nádrže
  1 – 2 obyvatelia min. 35 m² 1500 – 3000
  3 obyvatelia min. 65 m² 2600 – 5200
  4 – 5 obyvatelia min. 80 m² 5200 – 7600
  6 – 9 obyvatelia min. 100 m² 7600 – 10000

   

  Pri použití dažďovej vody v domácnosti sa pri výbere typu nádrže prihliada okrem počtu obyvateľov v dome aj na veľkosť záhrady, ktorú chceme polievať, napr.:

  • 4 obyvatelia a veľká záhrada > 800 m² = 7600 – 10000
  • 4 obyvatelia a malá záhrada < 200 m² = 5200

   

   

  Informácie o použiteľných objemoch nádrží

  Typový popis podzemných, nádrží s filtrom ako aj plochých nádrží v tomto katalógu sa vzťahuje na celkovú veľkosť nádrží. Spravidla presahuje celkový objem nádrže popísané typové označenie (pozri tabuľku dole). Je rozlíšený celkový objem, menovitý objem, použiteľný objem a minimálny zostatok vody v nádrži. Menovitý objem označuje zásobu vody od dna nádrže k plánovanému odtoku. Minimálny objem označuje priestor, ktorý čerpadlo nemôže odčerpať a ostane v nádrži ako zbytková voda. Použiteľný objem je potom rozdiel medzi menovitým objemom a minimálnym objemom. Nasledujúce údaje udávajú informácie o rozdieloch medzi jednotlivými objemami (použiteľný objem a minimálny objem sú udané len pre ploché nádrže typu F-LINE).

   

  Typ nádrže F-LINE
  F-LINE s filtrom
  F-LINE bez filtra
  Celkový objem nádrže – po hrdlo nádrže 1) Čistý objem podľa DIN 1989 Minimálna zostatková voda podľa DIN 1989 Použiteľný objem podľa DIN 1989
  1500 1590 litrov a) 1240 litrov 2) 
  b) 1530 litrov 3)
  22 litrov a) 1218 litrov 2)
  b) 1502 litrov 3)
  3000 3040 litrov a) 2400 litrov 2)
  b) 2980 litrov 3)
  22 litrov a) 2378 litrov 2) 
  b) 2958 litrov 3)
  5000 5030 litrov a) 4220 litrov 2) 
  b) 4840 litrov 3)
  22 litrov a) 4198 litrov 2) 
  b) 4818 litrov 3)
  7500 7530 litrov a) 6800 litrov 2) 
  b) 7410 litrov 3)
  4) 4)
  1. a) po spodnú hranu prepadového tesnenia 2)
  2. b) ak sa použije sifónom DN 100 (príslušenstvo) 3)
  Typ nádržeBlueLine II
  s filtrom a bez filtra
  Celkový objem nádrže
  – po hrdlo nádrže 1)
  Menovitý objem podľa DIN 1989
  1500 1550 litrov a) 1180 litrov 2) 
  b) 1380 litrov 3)
  2600 2610 litrov a) 2250 litrov 2)
  b) 2400 litrov 3)
  4300 4310 litrov a) 4100 litrov 2) 
  b) 4230 litrov 3)
  5200 5190 litrov a) 4820 litrov 2) 
  b) 4960 litrov 3)
  7600 7670 litrov a) 7250 litrov 2) 
  b) 7450 litrov 3)
  10000 10100 litrov a) 9450 litrov 2) 
  b) 9810 litrov 3)
  Typ nádrže MONOLITH
  MONOLITH 2000 2120 litrov a) 1890 litrov 2) 
  b) 2040 litrov
  MONOLITH 3000 3340 litrov a) 2984 litrov 2) 
  b) 3190 litrov
  Typ nádrže ET
  ET 3500 3530 litrov a) 3040 litrov 2)
  b) 3380 litrov
  1. a) po spodnú hranu prepadového tesnenia 2)
  2. s REWATEC sifónom DN 100 (príslušenstvo) 3)
  1. Celkový objem po vrchnú hranu šachty. Hodnota v normálnej prevádzke pri nádržiach s filtrom nie je dosiahnuteľná.
  2. Tento objem sa jednoducho dá zväčšiť nasadením plastového kolena v uhle 90º na prepadovú rúru a týmto spôsobom môže byť dosiahnutý menovitý objem, ktorý zodpovená najmenej hodnote b). Neplatí pre nádrže s filtrom.
  3. Nie je možné pre nádrže s filtrom.
  4. Nie sú možné žiadne presné údaje. Pri type FT 7500 neexistuje žiadna nádržka na čerpadlo, nádrž je spádovana ku otvoru. Tu je minimálna zostatková voda závysla od typu čerpadla, resp. sacieho zariadenia a prípadne inštalácie automatického dopuštania pitnej vody.
 • Ako sa osádzajú podzemné nádrže?

  Nádrže F Line – výnimočný tvar

   Vďaka minimálnej výške nádrže je jej osadenie rýchle a jednoduché!