Objem nádrží

Polievanie záhrady

Plocha záhrady Pripojená plocha strechy Typ Nádrže
do 100 m² min. 20 m² 1500
do 300 m² min. 40 m² 2600 – 3000
do 500 m² min. 70 m² 3000 – 5200
do 800 m² min. 90 m² 5200 – 7600
do 1000 m² min. 100 m² 7600 – 10000
do 1500 m² min. 120 m² 10000 – 15000 
do 2000 m² min. 150 m² 15000 – 20000 

 

 

Použitie v domácnosti

Domácnosť a záhrada Pripojená plocha strechy Typ Nádrže
1 – 2 obyvatelia min. 35 m² 1500 – 3000
3 obyvatelia min. 65 m² 2600 – 5200
4 – 5 obyvatelia min. 80 m² 5200 – 7600
6 – 7 obyvatelia min. 100 m² 7600 – 10000

 

Pri použití dažďovej vody v domácnosti sa pri výbere typu nádrže prihliada okrem počtu obyvateľov v dome aj na veľkosť záhrady, ktorú chceme polievať, napr.:

  • 4 obyvatelia a veľká záhrada > 800 m² = 7600 – 10000
  • 4 obyvatelia a malá záhrada < 200 m² = 5200
 

Informácie o použiteľných objemoch nádrží

Typový popis podzemných, nádrží s filtrom ako aj plochých nádrží v tomto katalógu sa vzťahuje na celkovú veľkosť nádrží. Spravidla presahuje celkový objem nádrže popísané typové označenie (pozri tabuľku dole). Je rozlíšený celkový objem, menovitý objem, použiteľný objem a minimálny zostatok vody v nádrži. Menovitý objem označuje zásobu vody od dna nádrže k plánovanému odtoku. Minimálny objem označuje priestor, ktorý čerpadlo nemôže odčerpať a ostane v nádrži ako zbytková voda. Použiteľný objem je potom rozdiel medzi menovitým objemom a minimálnym objemom. Nasledujúce údaje udávajú informácie o rozdieloch medzi jednotlivými objemami (použiteľný objem a minimálny objem sú udané len pre ploché nádrže typu F-LINE).

Typ nádrže F-LINE Celkový objem nádrže –

Čistý objem
podľa DIN 1989
Minimálna zostatková voda
podľa DIN 1989
Použiteľný objem
podľa DIN 1989
1500 1500 litrov 1530 litrov 
cca 15 litrov 1485 litrov 
3000 3000 litrov 2980 litrov 
cca 15 litrov  2958 litrov
5000 5000 litrov 4840 litrov 
cca 15 litrov 5085 litrov 
7500 7500 litrov  7410 litrov
* *
 

* Nie je možné uviezť presné hodnoty. Od objemu 7500 l a viac nie je v nádrži nádržka na čerpadlo, minimálna hladina vody v nádrži je závislá od typu použitého čerpadla, zapojenia a pod.

 
Typ nádržeBlueLine II
s filtrom a bez filtra
Celkový objem nádrže
– po hrdlo nádrže 1)
Menovitý objem
podľa DIN 1989
1500 1550 litrov a) 1180 litrov 2) 
b) 1380 litrov 3)
2600 2610 litrov a) 2250 litrov 2)
b) 2400 litrov 3)
4300 4310 litrov a) 4100 litrov 2) 
b) 4230 litrov 3)
5200 5190 litrov a) 4820 litrov 2) 
b) 4960 litrov 3)
7600 7670 litrov a) 7250 litrov 2) 
b) 7450 litrov 3)
10000 10100 litrov a) 9450 litrov 2) 
b) 9810 litrov 3)
 
Typ nádrže ET
ET 3000 3000 litrov 3040 litrov