PODZEMNÁ NÁDRŽ – F-Line

 

F-Line   –   MADE IN GERMANY

Nádrž F-LINE sa vyznačuje svojou plochou formou – to znamená až 60% menšiu hĺbku výkopu a 70% menšiu stavebnú jamu v porovnaní s inými nádržami. Plytšie výkopové práce automaticky znamenajú menšie náklady a menej nečakaných prekážok, (napr. nepriaznivé podložie alebo vrstva horniny) čím sú celkové náklady stavby nižšie.  Sú vyhotovené vo všetkých objemoch bez spojov, čím je garantovaná ich 100% vodotesnosť – aj preto na ne výrobca dáva až 25 ročnú záruku. Vysokokvalitný polyetylén (PE-LLD) je 100% recyklovateľný a bezpečný materiál čím sa zaručuje najvyššia kvalita vody. Na vyplnenie priestoru medzi nádržou a stavebnou jamou je vhodný štrk alebo drvený kameň. Sú vyrábané v Nemecku vo veľkostiach od 1500 do 7500 litrov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝHODY F-Line:


  • jednoduchšie a rýchlejšie osadenie
  • nižšie stavebné náklady
  • vyrobená z jedného kusu – bez spojov
  • vyrobená v Nemecku s 25 ročnou zárukou na výrobné vady
  • osadenie do spodnej vody je možné až po hrdlo nádrže
  • optimálne využitie celého objemu vďaka nádržke na čerpadlo

NEVÝHODY F-Line:


  • prejazdná len do 2.2t osového zaťaženia (špeciálny zásyp)
  • vyšší pomer hmotnosť/objem


 

Objemy:

 

 

 

1500L

 

 

 

 

 

3000L

 

 

 

 

 

 

5000L

 

 

 

 

 

 

 

7500L* – NAJPREDÁVANEJŠÍ TYP NÁDRŽE NA SLOVENSKU!

 

 

 

* tento objem nádrže už nemá spodnú nádržku, celá nádrž je formou vyspádovaná do bodu pod otvorom

 

Nezabudnite na doobjednanie predlžovacieho hrdla šachty a poklopu nádrže (ťukni na Predlžovacie hrdlá a pokopy alebo na Filtre). 


Všetky detailné informácie ohľade rozmerov, zásypu a veľkosti jamy nájdete v nasledovnej technickej dokumentácií: