Porovnanie valcových a plochých nádrží

Hĺbka výkopu pri plochej nádrži FT 1500 a 3000 predstavuje len 98 cm a pri type FT 5000 len 120 cm. Aj čo sa týka množstva vykopanej zeminy sú prednosti týchto typov nádrží. Pri type FT 5000 je to len 9,6 m³ zeminy, pri klasickej valcovej nádrži 5000 litrov¹ až 40 m³.

Typ nádrže Plytká nádrž FT 5000 Cylindrická nádrž 5000 litrov ¹
Hĺbka jamy cca 124 cm cca 235 cm
Množstvo vykopanej zeminy cca 9,6 m³ cca cca 40 m³

Poznámka: Podklad pre výpočet je norma DIN 4124.

 

 

F-LINE nádrže sú k dodaniu v 4 veľkostiach: 1500, 3000, 5000 a 7500.
Informácie o objeme nádrží (link).

 

Ani kvapka nazmar

Len ploché nádrže s nádržkou na čerpadlo umožňujú optimálne využitie celého objemu nádrže (FT 1500 – 5000). U plochých nádrží FT 1500- 5000 predstavuje zbytková voda (minimálny objem vody) len 15 litrov. Tento minimálny objem vody označuje priestor, v ktorom voda ostáva ako zbytková voda v nádrži a nie je čerpadlom odčerpaná.

 

 

Čím menší objem zbytkovej vody tým väčší je využiteľný objem vody!

Pri plochých nádržiach bez nádržky je minimálny objem vody u závislý aj od typu použitého čerpadla, resp.nasávacieho zariadenia.