Retenčná nádrž

Zadržiavanie a využívanie dažďovej vody:

V niektorých oblastiach, hlavne v nových štvrtiach ako Záhorská Bystrica so zástavbou rodinných domov a bytoviek, ktoré vznikajú v mestách a obciach je pre odvádzanie dažďovej vody buď predpísané vybudovanie vsakovacej galérie, alebo je potrebné vypúšťanie dažďovej vody do kanalizácie tzv. regulovaným odtokom. Je teda predpísané koľko litrov vody za sekundu je možné odvádzať do kanalizácie bez toho, aby sa jestvujúca kanalizácia hlavne po prudších dažďoch nepreťažovala.

Riešenie je retenčná nádrže, ktorá zachytí dažďovú vodu a škrtiacim ventilom je potom celý objem nádrže odvádzaný do kanalizácie, alebo sa časť vody ponechá na polievanie záhrady a časť vody sa regulovaným odtokom odvádza do kanalizácie.

Funkcia:

Pri prudkom daždi sa postupne naplní celý objem nádrže dažďovou vodou, ktorá je do nádrže privádzaná zo strechy. Cez plávajúci regulačný ventil sa predpísané množstvo vody odvádza do kanalizácie až kým dosiahne maximálnu hladinu dažďovej vody, ktorú chceme neskôr využívať na polievanie záhrady, resp. na splachovanie toaliet, pranie, čistenie a pod. Pri opätovnom daždi môže objem vody v nádrži opäť vystúpiť až po núdzový prepad a opäť pomaly klesať k maximálnej hladine , ktorú chceme využívať.

 

Retenčná nádrž BlueLine / F-Line / NEO

Zadržiavanie a súčasne využívanie dažďovej vody

Retenčná nádrž  sa používa na krátkodobé zadržanie väčšieho množstva odpadovej (dažďovej) vody počas prívalových dažďov s cielene regulovaným odtokom zadržaných vôd do kanalizačnej siete. Zariadenie zabraňuje preťaženiu kanalizačnej siete. 

 

 

Prednosti:

  • dávkovanie odtekania dažďovej vody
  • 50% zadržania dažďovej vody s postupným regulovaným odtekaním do kanalizácie, 50% využitia dažďovej vody na polievanie záhrady
  • 25 ročná záruka na nádrž
  • Informácie o objemoch nádrží nájdete tu

Retenčné nádrže firmy REWATEC umožňujú profesionálne využitie dažďovej vody pri súčasnom zadržaní dažďovej vody – retencii so systémom dávkovania odtoku.   Spĺňa  požiadavky dávkovaného odtoku dažďovej vody do kanalizácie.

Výška objemu zadržiavanej a využívanej vody sa nastavuje podľa potreby  individuálne.

Vhodnú nádrž konfigurujeme podľa individuálnej požiadavky (objemu využitia a zadržania, ako aj odtok v litroch za sekundu). Radi Vám kompetentne a  profesionálne poradíme pri vypracovaní individuálneho riešenia.

Dodanie retenčnej nádrže BlueLine II : typ nádrže : 2600, 4300, 5200, 7600 alebo 10000 l vrátane ventilu na regulovanie prietoku, sifónu s núdzovým prepadom,  komplet pripravené.

Dodanie retenčnej nádrže F-LINE : typ nádrže : 3000, 5000 alebo 7500 l  vrátane ventilu na regulovanie prietoku , sifónu s núdzovým prepadom, komplet pripravené.

Dodanie retenčnej nádrže NEO: typ nádrže : 3000 – 50000L  vrátane ventilu na regulovanie prietoku , sifónu s núdzovým prepadom, komplet pripravené.

Nezabudnúť: Objednať predlžovacie hrdlo a poklop podľa Vášho výberu. – odkaz na predlžovacie hrdlá

Odporúčané príslušenstvo:  Pred nádržou osadiť externý filter (pozri príslušenstvo-filtre na dažďovú vodu).


 

Retenčná nádrž NEO

 

Popis obrázku:

  1. Nádrž NEO
  2. Regulovaný retenčný ventil s núdzovým prepadom, všetko pripravené v nádrži.
  3. Poklop nádrže, je potrebné doobjednať
  4. Predlžovacie hrdlo, je potrebné doobjednať
  5. Filtračná šachta Fl-1, vrátane filtračného koša v polyetylénovom kryte s odhlučňovacou koncovkou prítoku vody, taktiež je potrebné doobjednať

 

Retenčná nádrž FLINE