Systém do záhrady – Eco

Princíp systému ECO:

Dažďová voda zo strechy je do nádrže privádzaná jednou, alebo viacerými rúrami. Filtračný kôš zachytí všetky mechanické nečistoty. Ponorné čerpadlo Gardena, prípadne výkonnejšie čerpadlo Divertron, ktoré je umiestnené v nádrži zabezpečuje prívod vody tlakovou hadicou priamo do integrovanej prípojky v poklope nádrže.

Odber vody: Záhradná hadica sa klik systémom pripojí priamo na odberný kohútik v poklope nádrže.  Otvorením kohútika, prípadne spustením polievacej ružice nasadenej na záhradnú hadicu sa čerpadlo spustí automaticky a pri uzatvorení kohútika, alebo vypnutí polievacej ružice sa čerpadlo automaticky vypne. Čerpadlo je plnoautomatické netreba ho zapínať a vypínať, má taktiež integrovanú ochranu ktorá čerpadlo vypne pri prázdnej nádrži – ochranu proti chodu naprázdno.

Tip: Elektrický kábel od čerpadla môže byť od elektrickej prípojky v dome, garáži a pod. vedený prázdnou rúrou DN110, ktorá sa pripojí do nádrže na to určeným obslužným otvorom nádrže. Týmto je elektrický kábel chránený pred poškodením a máte možnosť dovybaviť nádrž aj neskôr napríklad elektronickým ukazovateľom hladiny, dopúštaním pitnej vody alebo pripojiť toalety a práčku v dome na dažďovú vodu – aby sme predišli vniknutiu vlhkosti alebo prípadne vody do domu, je vhodné použiť priechodnú sadu do steny ktorú nájdete v príslušenstve. 

Systém ECO sa dá aplikovať na každý druh a veľkosť nádrže NEO, F-Line alebo BlueLineII