PODZEMNÁ NÁDRŽ – BlueLine II

 

BlueLine II   –   MADE IN GERMANY

Nádrže BlueLine II sú vyrobené z jedného kusu a spĺňajú európske a medzinárodné normy. Sú vyhotovené vo všetkých objemoch bez spojov, čím je garantovaná ich 100% vodotesnosť – aj preto na ne výrobca dáva až 25 ročnú záruku. Vysokokvalitný polyetylén (PE-LLD) je 100% recyklovateľný a bezpečný materiál čím sa zaručuje najvyššia kvalita vody. Na vyplnenie priestoru medzi nádržou a stavebnou jamou je vhodný štrk alebo drvený kameň. Sú vyrábané v Nemecku vo veľkostiach od 2600 do 10000 litrov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝHODY BlueLine II:


  • nízky pomer hmotnosť/objem
  • vyrobená z jedného kusu – bez spojov
  • vyrobená v Nemecku s 25 ročnou zárukou na výrobné vady
  • všetky nádrže sú prejazdné do 11,5 t maximálneho osového zaťaženia
  • cenovo najvýhodnejšie

NEVÝHODY BlueLine II:


  • väčšia stavebná jama
  • vhodná do spodnej vody len po 1/3 výšky tela nádrže
  • časovo náročnejší zásyp


 

Objemy:

 

 

 

 

2600L

 

 

 

 

 

 

 

4300L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5200L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7600L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000L

 

 

 

 

 

 

 

Nezabudnite si doobjednať predlžovacie hrdlo, poklop a filter nádrže (ťukni na Predlžovacie hrdlá a pokopy alebo na Filtre).


Všetky detailné informácie ohľade rozmerov, zásypu a veľkosti jamy nájdete v nasledovnej technickej dokumentácií: