Vsakovacie nádrže

Vsakovacie nádrže slúžia pre vsakovanie veľkých objemov dažďovej vody do pôdy. Rýchlosť vsakovania do pôdy závisí od typu podlažia a pôdy v lokalite. Vieme Vám vypočítať potrebný zadržiavací objem pre danú plochu strechy. Pri záujme nás prosím kontaktujte, radi Vám navrhneme vsakovací systém podla vašich potrieb.

 

Vsakovacie nádrže NEO od 7100L – 20000L

nádrže sa dajú spájať čím sa objem zvyšuje