Vsakovanie a retencia

IGLUIGLUIGLU

VSAKOVACIE IGLU             900L

ZadrziavaciValecZadrziavaciValecZadrziavaciValec

ZADRŽIAVACÍ VALEC


IGLUIGLUIGLU

RETENČNÉ NÁDRŽE   regulovaný odtok do kanazlizácie

VsakovacieNadrzeVsakovacieNadrzeVsakovacieNadrze

VSAKOVACIE NÁDRŽE         pre veľké vsakovacie objemy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na decentrálne vsakovanie dažďovej vody bude v budúcnosti kladený ešte väčší dôraz ako doteraz. Je veľmi dôležité odťažiť kanalizáciu a čističky odpadových vôd od dažďovej vody. Dbá sa na to hlavne pri novostavbách. Ak chcete ušetriť náklady za odpadové vody (stočné – patrí do nich aj dažďová voda, ktorá je odvádzaná do kanalizácie), máme pre Vás výborné riešenie v podobe vsakovacích zariadení, ktoré majú veľa predností. Je to riešenie aj pre prepad vody z nádrží na zachytávanie dažďovej vody.

 

  

Jedno vsakovacie iglu nahradí cca 4 tony štrku!