top of page

EKOLOGICKÉ PLASTOVÉ NÁDRŽE A SYSTÉMY PRE VYUŽÍVANIE DAŽĎOVEJ VODY, USKLADŇOVANIE ODPADOVEJ VODY A ŽUMPY 

ZAČAŤ BUTTON

Podzemné plastové nádrže na dažďovú vodu s čerpadlom

Elegantné kompaktné systémy pre využívanie dažďovej vody umiestnené v zemi. Dažďovú vodu je možné využívať pre domácnosť alebo polievanie záhrady.

Podzemná plastová nádrž na dažďovú vodu s čerpadlom. Schéma systému.

Nadzemné plastové nádrže na dažďovú vodu s čerpadlom

Elegantné kompaktné systémy pre využívanie dažďovej vody umiestnené v priestoroch stavieb. Dažďovú vodu je možné využívať pre domácnosť alebo polievanie záhrady.

Nadzemná plastová nádrž na dažďovú vodu s čerpadlom. Schéma systému.

Plastové žumpy, nádrže na dažďovú a odpadovú vodu

Certifikované plastové žumpy - zberné podzemné plastové nádrže na odpadovú vodu umiestnené pod zemou. Tieto nádrže je možné použiť aj ako požiarne nádrže a nádrže na pitnú vodu.

Inštalácia plastovovej žumpy.

Plastové retenčné nádrže s regulovaným odtokom

Používajú sa pri poddimenzovanej kanalizácii, keď kanalizačné potrubie nestačí  plynule odvádzať odpadovú vodu v čase špičky. Retenčná nádrž potom reguluje a stabilizuje odtok odpadovej vody do kanalizácie.

Plastová retenčná nádrž s regulovaným odtokom odpadovej vody.

Podzemné plastové nádrže pre vsakovanie dažďovej vody

Určené na rýchle a plynulé vsakovanie dažďovej vody hlboko do pôdy. Nádrž je možné využívať aj ako zásobáreň dažďovej vody polievanie záhrady.

Podzemná plastová nádrž určená pre vsakovanie dažďovej vody.

Domáce čističky odpadových vôd - ČOV

Moderné ekologické čistenie odpadových vôd splňujúce najprísnejšie európske normy. Voda vyčistená domácou čističkou odpadovej vody je použiteľná pre polievanie v záhrade.

Domáca ekologická čistička odpadovej vody.

Dekoračné plastové nádrže - zásobníky na dažďovú vodu

Plastové nádrže - zásobníky na dažďovú vodu z kvalitných materiálov, v rôznych objemoch a dizajnoch, využiteľné pri polievaní záhrady či rastlín v črepníkoch.

Vonkajšia dekoračná plastová nádrž - zásobník na dažďovú vodu.

Univerzálne samonosné plastové šachty

Plastové šachty do zeme slúžia pre širolú škálu využítí ako napríklad: kontrolné šachty, šachty pre bezpečné umiestnenie technických zariadení alebo šachty pre prepjenie technológií.

Univerzálne plastové kontrolné šachty pre bezpečné umiestnenie technológií do zeme.

Príslušenstvo a technológia k nádržiam

Rôzne príslušenstvo k našim technológiám ako napríklad: filtre, poklopy, predlžovacie hrdlá na nádrže, plnoautomatické jednotky, senzory a iné.

Príslušenstvo k plastovým nádržiam.

Pripravujeme

bottom of page