top of page

Nádrže na vsakovanie dažďovej vody do pôdy

AdobeStock_236465247.jpeg

Prečo vsakovať dažďovú vodu cez vsakovacie bloky?

Vsakovanie dažďovej vody naspäť do pôdy je najekologickejším a najjednoduchším spôsobom, ako sa efektívne "zbaviť"  zrážkovej vody, ktorá sa nám hromadí zo striech, príjazdovej cesty alebo terasy. 

 

Vsakovaciemu systému určíme, podľa výpočtu z lokálnych podmienok, aký bude mať požadovaný objem, a kde bude osadený. Tento objem je počas sucha prázdny. Pri dažďoch sa objem začne pomaly plniť, a voda postupne vsakuje do pôdy. Objem vsakovacieho bloku je vždy naddimenzovaný tak, aby zabezpečil, že pôda v záhrade nebude premočená. 

 

Najlepšie je, ak medzi strechu a vsakovací systém pridáme akumulačnú nádrž, ktorá nám dočasne zadrží vodu na polievanie.  

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom vsakovania, radi Vám poradíme, pretože nie všetky druhy pôdy a podmienky sú na vsakovanie vhodné.

Vsakovacie IGLU 900

Vsakovacie segmenty IGLU o objeme 900L

Naše Iglu je optimálne riešenie pre vsakovanie malého a veľkého množstva dažďovej vody. Jeden segment (vsakovací blok) má objem 900L. Väčšie objemy dosiahneme prepojením viacero kusov. 

 • kompaktná a stabilná forma

 • prejazdné do 11.5T osového zaťaženia

 • ideálne pre zapojenie za akumulačnú nádrž

 • vysoká vsakovacia schopnosť cez dno a steny

 • ľubovoľné usporiadanie na pozemku

 • 2x otvor DN110

 • možnosť prevedenia ŠTANDART alebo PROFI

 • priemer: 1663mm, výška: 814mm, hmotnosť 30kg

1ks 300€ s DPH

RWVS0900-Sickeriglu_edited.png

Jedno vsakovacie IGLU nahradí až 4 tony štrku !

Vsakovacie-iglu-4kopie.png

Systém ŠTANDARD

Jednoduché a neviditeľné riešenie pre vsakovanie dažďovej vody pre menšie plochy.

Dažďová voda zo strechy alebo plôch pretečie externým filtrom Maxi alebo Maxi plus, aby sa odfiltrovali všetky pevné častice, ktoré by mohli neskôr vsakovací systém upchať. Vyčistená dažďová voda tečie ďalej do prvého Iglu, ktoré sa začne pomaly plniť. Ak sa naplní maximálny objem, tak voda začne pretekať do ďalšieho Iglu. Podľa počtu pripojených Iglu, sa postup opakuje. Koncové Iglu je napojené na odvzdušnenie, ktoré zabezpečuje odvádzanie a privádzanie vzduchu pri stúpaní a klesaní hladiny. Ak je systém Štandard napojený za nádržou, nie je nutné odvetranie a filter. 

Grafik-Sickeriglu-Standard.jpg

Systém PROFI

Jednoduché riešenie pre vsakovanie dažďovej vody pre menšie plochy.

Prednosť oproti systému Štandard je možnosť údržby a kontroly prvého Iglu cez obslužnú šachtu vsakovacieho systému. Cez poklop obslužnej šachty je možná jednoduchá kontrola plnosti a funkčnosti systému. Systém je možné doplniť inštalovaním nadzemného kontrolného indikátora, ktorý signalizuje možné upchatie systému.

 • možnosť vybavenia prvého Iglu výškomerom hladiny

 • obslužná šachta môže mať výšku od 20cm až po 150cm

Grafik-Sickeriglu-Profi.jpg

Vsakovací BLOK 210

Vsakovacie segmenty BLOK210 o objeme 210L

Naše vsakovacie bloky z PP sú jednoduché a veľmi kompaktne. Je to optimálne riešenie pre vsakovanie malého ale aj veľkého množstva dažďovej vody. Jeden segment má objem 210L. Väčšie objemy dosiahneme prepojením viacerých kusov. 

 • kompaktná a stabilná forma

 • jednoduché osadenie viacero kusov

 • obalené geotextíliou, obsypané štrkom

 • ideálne pre zapojenie za akumulačnú nádrž

 • vysoká vsakovacia schopnosť

 • v balení je zahrnutá aj geotextília

 • pripojenie cez drenážnu rúru DN110

 • rozmery: 500x600x690mm, hmotnosť:  6kg

1ks 90€ s DPH

RWVS0200-Sickerbox_edited.png

Systém BLOKY

Ľahké a jednoduché riešenie pre vsakovanie dažďovej vody

Dažďová voda zo strechy alebo plôch pretečie externým filtrom Maxi alebo Maxi plus, aby sa odfiltrovali všetky pevné častice, ktoré by mohli neskôr vsakovací systém upchať. Vyčistená dažďová voda tečie ďalej do vsakovacieho objemu vytvoreného z blokov. Vsakovací objem musí byť vždy správne naddimenzovaný. Koncový blok je napojený na odvzdušnenie, ktoré zabezpečuje odvádzanie a privádzanie vzduchu pri stúpaní a klesaní hladiny. Ak je systém napojený za nádržou, nie je nutné odvetranie a filter. 

Grafik-Sickerbox.jpg

Vsakovacie NÁDRŽE

Veľkoobjemové vsakovanie pre náročné aplikácie

Vsakovacie nádrže sa používajú ak je nutný veľký vsakovací objem na malom mieste. Nádrže NEO majú od spodnej časti až po polovičnú výšku telesa nádrže otvory, cez ktoré voda vsakuje do pôdy. 

 • veľký vsakovací objem na malom mieste

 • jednoduché osadenie  bez betonáže

 • obalené geotextíliou, obsypané štrkom

 • vysoká vsakovacia schopnosť

 • vyrobené z únosného a húževnatého PE-LLD

 • pripojenie cez DN110-DN200

 • objemy: 7100L, 10000L, 13000L, 15000, 20000L a 25000L

 • rozmery a forma je identická s nádržami NEO

Plastové vsakovacie ŠACHTY

Podzemné samonosné šachty použité ako vsakovacie nádrže

Hrubostenné plastové šachty od nemeckého výrobcu sú vyrábané rotačnou technológiou z plne recyklovateľného polyetylénu. Jedná sa o samonosné podzemné šachty, ktoré nepotrebujú betónové lôžko ani inú výstuž. Všetky univerzálne plastové šachty z našej ponuky, môžu byť tiež použité aj ako vsakovacie nádrže. Treba ich len prispôsobiť vyvŕtaním otvorov na vsakovanie vody. Otvory do šachty Vám samozrejme pripravíme na mieru.

Použitie plastovej šachty ako vsakovacej nádrže je vhodné najmä na miestach, kde použitie nádrží iných tvarov je z hľadiska dostatku voľného miesta nemožné.

Priemer telesa šachty:  1170mm

od 610€ s DPH

20200520_090036.jpg

Odhadovaný vsakovací objem pre plochu a typ pôdy

Svojpomocné určenie vsakovacieho koeficientu

bottom of page