top of page

Retenčné ventily a retenčné nádrže

Kedy potrebujeme regulovaný odtok vody do kanalizácie?

V niektorých oblastiach, a najmä v dynamicky sa rozvíjajúcich štvrtiach s novou zástavbou rodinných domov a bytoviek, je pre odvádzanie dažďovej vody predpísané vybudovanie vsakovacej galérie, alebo je potrebné vypúšťanie dažďovej vody do kanalizácie tzv. regulovaným odtokom. Je teda presne predpísané koľko litrov vody za sekundu je možné odvádzať do kanalizácie bez toho, aby sa jestvujúca, veľa krát poddimenzovaná kanalizácia, preťažovala.

Riešením je použitie retenčnej nádrže spojenej s regulovaným odtokom. Táto nádrž zachytí pri dažďoch vodu zo strechy, a kontrolovane ju odvádza škrtiacim ventilom do kanalizácie.

 

Podľa typu nádrže je možné využiť celý alebo čiastočný objem nádrže na akumulovanie vody, a následne ju odviesť do kanalizácie. Vieme však použiť aj väčšiu nádrž, a tým sa časť objemu vody ponechá na polievanie záhrady, a zvyšná časť vody sa regulovaným odtokom odvádza do kanalizácie.

AdobeStock_170258091.jpeg

Ako funguje retenčná nádrž a retenčný ventil?

Pri silnejšom daždi sa postupne naplní čiastočný alebo celý objem nádrže dažďovou vodou, ktorá je do nádrže privádzaná zo strechy alebo iných plôch. Regulačný ventil, ktorý je upevnený na bójke, má špecifický priemer otvoru, taký aby do kanalizácie odtekalo predpísané množstvo vody.

Pri čiastočnom využití objemu nádrže je výška bóje obmedzovaná lankom tak, aby sa bója zastavila v určitej výške. Napríklad: v 10 000L nádrži je bójka obmedzená tak, aby sa zastavila v polovičke, to znamená, že 5000L máme k dispozícií pre regulovaný odtok a 5000L nám zostane v nádrži na polievanie alebo využitie v dome.

Grafik-Gartenanlage-NEO-Basic-Retention-2021-500x350.jpg

Retencia NEO

Retenčný ventil pri nádržiach NEO sa inštaluje na dolnej rovnej ploche steny. Na odtok DN110 je napojený regulovaný odtok s bójou a núdzový prepad.

Grafik-Retentionstank-NEO-Rueckhaltung_e

od 1512€ s DPH

NEO1500 + ventil

Retencia F-LINE

Retenčný ventil pri nádržiach F-LINE sa inštaluje na dolnej rovnej ploche steny. Na odtok DN110 je napojený regulovaný odtok s bójou a núdzový prepad.

Retentionstank-F-LINE_edited.png

od 1524€ s DPH

FLINE1500 + ventil

Retencia BlueLine

Retenčný ventil pri nádržiach Blue Line sa inštaluje v strednej časti nádrže. Na odtok DN110 je napojený regulovaný odtok s bójou a núdzový prepad. Možný je len polovičný objem nádrže pre regulovaný odtok

BlueLine-II-Retentionstank-schwarz-Quers

od 1680€ s DPH

BLUELINE2600 + ventil

AdobeStock_361085937.jpeg
Retenčný ventil DN110 od 0,1-7,5 l/sek sa dá aplikovať na skoro všetky objemy a typy našich nádrží a šácht
AdobeStock_227231430.jpeg

Plastové retenčné ŠACHTY

Podzemné samonosné šachty použité ako retenčné nádrže

Hrubostenné plastové šachty od nemeckého výrobcu sú vyrábané rotačnou technológiou z plne recyklovateľného polyetylénu. Jedná sa o samonosné podzemné šachty, ktoré nepotrebujú betónové lôžko ani inú výstuž. Univerzálne plastové šachty z našej ponuky, môžu byť tiež použité aj ako retenčné nádrže, treba ich len vybaviť retenčným ventilom. 

Použitie plastovej šachty ako retenčnej nádrže je vhodné najmä na miestach, kde použitie nádrží iných tvarov je z hľadiska dostatku voľného miesta nemožné.

Priemer telesa šachty:  1170mm

od 1392€ s DPH

Šachta 1600 + ventil

20200520_090036.jpg
bottom of page