Systém do záhrady – Premium

Princíp systému PREMIUM:

Dažďová voda zo strechy je do nádrže privádzaná jednou, alebo viacerými rúrami. Filtračný kôš zachytí všetky mechanické nečistoty. Čerpadlo Gardena, prípadne výkonnejšie čerpadlo DAB DIVERTRON, ktoré je umiestnené v nádrži zabezpečuje prívod vody tlakovou hadicou do čerpacieho stojanu. Čerpací stojan je pripevnený k  poklopu Twin Cover.

Odber vody: Z kohútika čerpacieho stojana Premium sa môže pohodlne plniť polievacia konva,  alebo pomocou voliteľnej redukcie pripnúť  klik systémom záhradná hadica. Otvorením kohútika sa čerpadlo spustí automaticky a pri uzatvorení kohútika sa čerpadlo automaticky vypne. Čerpadlo má pri prázdnej nádrži ochranu chodu naprázdno.

Tip: Elektrický kábel od čerpadla môže byť od elektrickej prípojky v dome, garáži a pod. vedený prázdnou rúrou DN110, ktorá sa pripojí do nádrže na to určeným obslužným otvorom nádrže. Týmto je elektrický kábel chránený pred poškodením a máte možnosť dovybaviť nádrž aj neskôr napríklad elektronickým ukazovateľom hladiny, dopúštaním pitnej vody alebo pripojiť toalety a práčku v dome na dažďovú vodu – aby sme predišli vniknutiu vlhkosti alebo prípadne vody do domu, je vhodné použiť priechodnú sadu do steny ktorú nájdete v príslušenstve.

Systém PREMIUM sa dá aplikovať na každý druh a veľkosť nádrže NEO, F-Line alebo BlueLineII