SYSTÉMY DO ZÁHRADY

Dažďovú vodu môžete využívať na polievanie Vašej záhrady

 

Ponúkame Vám rôzne systémy na polievanie. Každý systém sa dá aplikovať na všetky typy nádrží. Zvoľte si systém polievania podľa vašej potreby:

ECOECOECO

ECO – všetko v nádrži

PREMIUMPREMIUMPREMIUM

PREMIUM – čerpací stojan integrovaný v poklope


 

Nádrže typu BlueLine II

  • Klasické, valcové podzemné nádrže
  • 6 typov nádrží: 1 500, 2 600, 4 300, 5 200, 7 600 a 10 000
  • Všetky nádrže typu BlueLine II sú pochôdzne alebo prejazdné v závislosti od typu poklopu

Nádrže typu F-LINE

  • Plochá nádrž, minimálna hĺbka osadenia, malé množstvo vykopanej zeminy
  • 4 typy nádrží : 1 500, 3 000, 5 000 a 7 500
  • Pochôdzne alebo prejazdné osobným vozidlom

Nádrže typu NEO

  • Plochá nádrž, minimálna hĺbka osadenia
  • typy nádrží : 1 500, 3 000, 5 000, 8000, 10 000 až 50 000
  • Pochôdzne alebo prejazdné až nákladným vozidlom


 

Aká veľkosť nádrže je tá správna?

Plocha záhrady Veľkosť strechy, z ktorej je voda odvádzaná do nádrže Veľkosť nádrže*
do 100 m² najmenej 20 m² 1500
do 300 m² najmenej 40 m² 2600 – 3000
do 500 m² najmenej 70 m² 3000 – 5200
do 800 m² najmenej 90 m² 5200 – 7600
do 1000 m² najmenej 100 m² 7600 – 10000
do 1500 m² najmenej 120 m² 10000 – 15000
do 2000 m² najmenej 150 m² 15000 – 20000

 

* Orientačné veľkosti len na polievanie záhrady

 

VIDEO JEDNLOTLIVÝCH SYSTÉMOV

Všetky znázornené systémy sa dajú podľa požiavky modifikovať alebo opimalizovať pre vaše potreby…